ข้อมูลโรงพยาบาล


  • โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเริ่มมาจากสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มล) เป็นสำนักวิชาด้านศาสตร์ชะลอ...

  • MFU hospital.jpg
    วิสัยทัศน์ โรงพยาบาล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร จะเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานระดับสากล เป็นศูนย์กลางวิชาการด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉ...

  • MFU hospital.jpg
    วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร (1) เป็นสถานที่ปฏิบัติการของนักศึกษาระดับปริญญาโท ปริญญาเอกของสำนักวิชาเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของหลักสู...

  • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 41,973