ผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

Lanadene Chiangrai Signature Cosmetics 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสูตรพรีเมี่ยมจากสารสกัดจากธรรมชาติ ผลงานการวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง มีเลขที่ใบจดแจ้ง ไม่มีสารอันตราย ปลอดภัย 100% เพราะสารสกัดส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ


  • S__44998662.png
    ครีมลำไย (Longanaria Siemese) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้เวลาในการวิจัย 2 ปีเต็มๆ กว่าจะได้ครีมหน้าเด้งสูตรใหม่ ในนามของ ...

  • Untitled-2.jpg
    ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์สำนักวิชาวิท...
Visitors: 28,805