การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดฟิลเลอร์

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดฟิลเลอร์ (New Fillers adn Complication "Hands on")

โดย นาแพทย์ ไพศาล รัมณีย์ธร

ปัจจุบันการเสริมความงามโดยการเสริมเติมส่วนที่ขาดหายอย่าง "ฟิลเลอร์" ได้กลายเป็นเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจและให้ผลดีอย่างมากมายไม่ว่าจะด้วยจุประสงค์เพื่อเติมเต็มร่องลึก หรือเสริมจมูก เสริมอวัยวะต่าง ๆ ก็ตาม ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ทำให้ผู้คนทั่วไป ไม่ว่าจะเพศหญิง หรือชาย ทั้งวัยรุ่น วัยทำงานหรือแม้กระทั่งผู้ที่สูงวัยหลายคนหันมาสนใจมา "ฉีดฟิลเลอร์" เพื่อทำให้มีใบหน้าที่เยาว์ หรือรูปหน้าที่ดีขึ้น เป็นการทำให้เกิดความมั่นใจ และมีบุคลิกภาพที่ดีขึ้น และในปัจจุบันวงการแพทย์ก็สนใจเทคโนโลยีการฉีดฟิลเลอร์เป็นอย่างมาก เนื่องจากการเติบโตของตลาดทางด้านความงามยังได้รับครับนิยมกันอย่างต่อเนื่องและกว้างขวาง

Visitors: 36,206