อบรมการฉีดสารโบทูลินุ่มท๊อกซิน บรรยายและHands on 16 ส.ค.59

     โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ได้จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การฉีดโบท๊อกซ์โดยใช้ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองจากองค์การอาหารและยาของประเทศไทย(อย.) ซึ่งจะเป็นการนำความรู้สู่วงการแพทย์ของไทย เพื่อสืบสานปณิธานของสมเด็จย่าของปวงชนชาวไทยในการให้การบริการทางการแพทย์ที่ดีแก่ประชาชนชาวไทย

 

วันที่อังคาร ที่ 16 สิงหาคม 2559

โดย นายแพทย์ไพศาล  รัมณีย์ธร  วิทยากร

Visitors: 36,206