การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การร้อยไหม

          โรงพยาบาลมหาวิยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ได้จัด โครงการ การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การยกกระชับหน้าด้วยไหม"  (ไหมธรรมดาและไหมชนิดพิเศษ) รุ่น 3 "New Look in Suture Lifting" (Basic to Advance) โดยเป็นทางเลือกใหม่ของผู้ที่อยากเจ็บจากการผ่าตัดทำศัลยกรรม จัดเป็นกรรมวิธีใหม่ที่นำมายกกระชับหน้าที่ได้ผลดี รวดเร็ว โดยใช้ไหมที่ผ่านการรับรองจาก อย. ของประเทศไทย

 

หัวข้อ บรรยาย

  • ไหมเรียบ (PDO) ไหมละลาย
  • ไหมรูปก้างปลา (BARBED)
  • ไหมโคน
  • ไหมอื่น เช่น APTOS และ Spring Lift

 

สาธิต ไหมเรียน ไหม ธรรมดา ไหมก้างปลา

ฝึกปฏิบัติ ไหมเรียบ และไหมก้างปลา

 

ใน วันอังคารที่ 20 กันยายน 2559

โดย นายแพทย์ไพศาล รัมณีย์ธร วิทยากร

Visitors: 36,206