สอบข้อเขียน

 

ตำแหน่ง ช่างเทคนิค (เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์) สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร


         รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

                               ๑.  นายปิติพล ปิ่นทอง

 

                                

         กำหนดการสอบ

                               วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2561

                                        สอบข้อเขียน


                                
                               ความรู้ความสามารถทั่วไป

                                         - ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย และความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ

                                         - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


                               ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                       
 - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่
                                                                                                     *** หากผ่านการสอบข้อเขียน จะดำเนินการเรียกสัมภาษณ์ต่อไป ***


 

Visitors: 40,108