ตำแหน่ง พยาบาลสอบข้อเขียน

 

ตำแหน่ง พยาบาล  สังกัดโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร


         รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน

                               ๑.  นางสาวศรีสุดา วงค์เนตร 
     
                               ๒.  นางรัชดา พัฒนาศักดิ์    

 

                                

         กำหนดการสอบ

                               วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


                                        สอบข้อเขียน                               

                               ความรู้ความสามารถทั่วไป

                                         - ความรู้ความสามารถในเชิงวิเคราะห์ ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย

                                         - ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสารบรรณ

                                         - ความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ


                               ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

                                        
 - ทดสอบความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่

                                                                                                     *** หากผ่านการสอบข้อเขียน จะดำเนินการเรียกสัมภาษณ์ต่อไป ***


หมายเหตุ : สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์/อาทิตย์ได้

Visitors: 40,108