บริการของโรงพยาบาล

      เปิดให้บริการ

-คลินิกผิวพรรณความงาม   

-คลินิกรักษาโรคผิวหนัง               

-คลินิกกายภาพบำบัด                   

-คลินิกแพทย์แผนจีน

-คลินิกรังสีวิทยา

-คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ           

-คลินิกสุขภาพเพศชาย

-คลินิกหัวใจและหลอดเลือด

Visitors: 264,129