บริการของโรงพยาบาล

      เปิดให้บริการ

คลินิกผิวพรรณและความงาม

คลินิกรักษาโรคผิวหนัง
คลินิกกายภาพบำบัด
คลินิกการแพทย์แผนจีน
คลินิกรังสีวิทยา
คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ
คลินิกสุขภาพเพศชาย
คลินิกหัวใจและหลอดเลือด
โปรแกรมตรวจสุขภาพ

Visitors: 277,341