คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

การบริการ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คือศาสตร์ที่เน้นการป้องกันความเสื่อมของร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์ให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายแข็งแรง ป้องกันความเสื่อมของร่างกาย เสริมสร้าง ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไป โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดใช้บริการรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

  •        ด้านโภชนาการ ภูมิแพ้ด้านอาหาร
  •        คลินิกวัยทอง ชาย – หญิง
  •        การกำจัดโลหะหนัก และสารพิษ
  •        การรักษาเกี่ยวกับเมทาโบลิก และโรคอ้วน
  •        การบำบัดอาการปวด (ปวดหลัง ปวดคอ ปวดกระดูก)
  •        การแพทย์แบบผสมผสาน
  •        บริการด้านอื่น ๆ ฯลฯ

 

แพทย์ที่ลงตรวจ

วันออกตรวจ เวลา รายชื่อแพทย์
วันพุธ 09.00-12.00 น. นพ.วิทูร  จุลรัตนาภรณ์
วันพฤหัสบดี 10.00-12.00 น. นพ.จรัสพล  รินทระ
วันศุกร์ 9.30-11.30 น. นพ.ปรมะ  ประทุมมาศ

 


วันและเวลาเปิดให้บริการ
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (โดยผู้ใช้บริการสามารถนัดคิวล่วงหน้า)


ผู้เข้ารับบริการกรุณาจองคิวนัดหมายล่วงหน้าที่ Line Official : @mfu-bkk
โทร. 080-802-0198 , 085-336-2009

Visitors: 280,819