คลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย

การบริการ

เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ คือศาสตร์ที่เน้นการป้องกันความเสื่อมของร่างกายและฟื้นฟูสุขภาพ โดยมีจุดประสงค์ให้คนเรานั้นมีอายุยืนยาว และมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นการทำให้อวัยวะทุกส่วนของร่างกายแข็งแรง ป้องกันความเสื่อมของร่างกาย เสริมสร้าง ซ่อมแซมส่วนที่เสียหายไป โดยใช้ความรู้เทคโนโลยีทางการแพทย์ทั้งในอดีตและปัจจุบัน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร เปิดใช้บริการรักษาผู้ป่วยโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 •        ด้านโภชนาการ ภูมิแพ้ด้านอาหาร
 •        คลินิกวัยทอง ชาย – หญิง
 •        การกำจัดโลหะหนัก และสารพิษ
 •        การรักษาเกี่ยวกับเมทาโบลิก และโรคอ้วน
 •        การบำบัดอาการปวด (ปวดหลัง ปวดคอ ปวดกระดูก)
 •        การแพทย์แบบผสมผสาน

 

แพทย์ที่ลงตรวจ

 •        ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์  นรารัตน์วันชัย
 •        นพ.ชเวงศักดิ์ ดิสถาพร
 •        นพ.จรัสพล  รินทระ
 •        นพ.สุรพงษ์  ลูกหนุมารเจ้า
 •        พญ.สุนิสา  ไทยจินดา

วันและเวลาเปิดให้บริการ
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (โดยผู้ใช้บริการสามารถนัดคิวล่วงหน้า)
Visitors: 220,887