คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู / กายภาพบำบัด

ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานทางกายภาพบำบัด ดังนี้

• เครื่องมือที่ให้ความร้อน (Heat modalities)

• เครื่องมือที่ให้ความเย็น (Cold modalities)

• เครื่องมือทางไฟฟ้า (Electrotherapy)

• เครื่องดึง (Traction)

• เครื่องเลเซอร์ลดปวด (Laser Therapy)

 
แพทย์ที่ลงตรวจ 

• พจ.เหมือนฝัน จันทร์สำราญ
 
วันและเวลาเปิดให้บริการ 

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. (โดยผู้ใช้บริการสามารถนัดคิวล่วงหน้า)
Visitors: 220,900