คลินิกเวชศาสตร์ฟื้นฟู / กายภาพบำบัด

ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟูและกายภาพบำบัด  โดยใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานทางกายภาพบำบัด ดังนี้

  • Laser Therapy
  • Ultrasound Therapy
  • Hot Pack
  • Traction
  • Electrical Stimulation
 
แพทย์ที่ลงตรวจ 

• พญ.สายชลี  ทาบโลกา

 
วันและเวลาเปิดให้บริการ 

ผู้ใช้บริการสามารถทำการนัดหมายคิวล่วงหน้า


ผู้เข้ารับบริการกรุณาจองคิวนัดหมายล่วงหน้าที่ Line Official : @mfu-bkk
โทร. 080-802-0198 , 085-336-2009

Visitors: 280,837