คลินิกด้านรังสีวิทยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี ได้แก่

  • การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
  • แมมโมแกรม
  • อัลตราซาวน์
  • การถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป

 

แพทย์ที่ลงตรวจ

  • พญ.วันวิสา  เจริญวัตน์

วันและเวลาเปิดให้บริการ
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น. (โดยผู้ใช้บริการสามารถนัดคิวล่วงหน้า)


Visitors: 220,898