คลินิกด้านรังสีวิทยา

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ให้บริการด้านการตรวจวินิจฉัยโรคทางรังสี ได้แก่

  • การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก
  • อัลตราซาวน์
  • การถ่ายเอ็กซเรย์ทั่วไป

 

แพทย์ที่ลงตรวจ

  • พญ.วิริญจ์  เพชรจันทร
          วันศุกร์      เวลา  09.00-11.00 น.


วันและเวลาเปิดให้บริการ
 
วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.

ผู้เข้ารับบริการกรุณาจองคิวนัดหมายล่วงหน้าที่ Line Official : @mfu-bkk
โทร. 080-802-0198 , 085-336-2009
Visitors: 280,822