ผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

ผลิตภัณฑ์ของ มหาวิทยาลัย

Lanadene Chiangrai Signature Cosmetics 

ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้าสูตรพรีเมี่ยมจากสารสกัดจากธรรมชาติ ผลงานการวิจัยจากสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้และความสามารถเฉพาะทาง มีเลขที่ใบจดแจ้ง ไม่มีสารอันตราย ปลอดภัย 100% เพราะสารสกัดส่วนใหญ่มาจากธรรมชาติ


  • ครีมลำไย (Longanaria Siemese) ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้เวลาในการวิจัย 2 ปีเต็มๆ กว่าจะได้ครีมหน้าเด้งสูตรใหม่ ในนามของ"LONGANARIA SIAMESE"ด้วยคุณค่าสารสกัดจากเมล็ดล...

  • ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์สำนักวิชาวิทย...
Visitors: 280,814