ข่าวรับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ประสงค์จะเปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
   

           1. แพทย์           
           2. เภสัชกร        


กรุณาคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัคร


 


Visitors: 102,138