ข่าวรับสมัครงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ ประสงค์จะเปิดรับสมัครแต่งตั้งบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป 

 

 

กรุณาคลิกเพื่ออ่านรายละเอียดการสมัคร

Visitors: 194,241