ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย

ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย

อาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ หัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพ และอาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) นำผลงานวิจัยเข้าร่วมงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) เมืองเกาสง ไต้หวัน คว้า 3 รางวัลภายในงาน

ผลงานวิจัยเรื่อง การศึกษาฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเส้นผมในสารสกัดข้าวสีและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดจากข้าวมีสี "ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก)" ของอาจารย์ ดร. ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และคณะ ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ให้นำไปเข้าร่วมงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015) เมืองเกาสง ไต้หวัน ระหว่างวันที่ 4-6 ธันวาคม 2558 ซึ่งมีนานาประเทศเข้าร่วมงานกว่า 20 ประเทศ และมีการนำเสนอผลงานกว่า 500 ผลงาน

ผลงานผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย ของ อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และคณะ ได้รางวัลดังนี้

  • รางวัลเหรียญทอง Gold Medal จากงาน 2015 Kaohsiung International Invention & Design Expo (KIDE 2015)
  • รางวัล Special Prize จาก Eurobusiness,-Haller, ประเทศโปแลนด์
  • รางวัล Special Prize จาก Euro Invent, ประเทศโรมันเนีย

 

นอกจากนี้ยังได้เป็นตัวแทนประเทศไทย ในการนำเสนอผลงานบนเวที เพื่อให้คณะกรรมการและผู้เข้าร่วมงานมีความรู้ความเข้าใจในนวัตกรรม ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทยและในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดการแถลงข่าวการนำผลงานของนักวิจัย/นักประดิษฐ์ไทย เข้าร่วมประกวดในเวทีนานาชาติ ซึ่งในการนี้ได้ มีการมอบประกาศนียบัตรขอบคุณนักวิจัย โดยพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี

แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก

ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงจากสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก)อาจารย์ ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์และคณะ ได้ทุนวิจัยจาก สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) สวก. ในปี 2555-2556 ผลการศึกษา พบว่า สารสกัดข้าวสังข์หยดมีฤทธิ์กระตุ้นการเจริญของเซลล์รากผมสูงที่สุด (เซลล์ Matrix cell) และกระตุ้นการงอกของเส้นขนในสัตว์ทดลอง (หนู C3H/ HeMlac mice) โดยปราศจากการระเคืองต่อผิว จากนั้นนำสารสกัดมาพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงที่มีสารสกัดข้าวสังข์หยดของไทย (แชมพู ครีมนวดผม และแฮร์โทนิก) สามารถลดการหลุดร่วงของเส้นผมได้มากถึง 70% (หรือ จำนวนผมร่วงลดลงน้อยกว่า 5 เส้น ต่อการหวี 50 ครั้ง) ภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์ และทำให้ผมแข็งแรง หนาขึ้น อีกทั้งยังสามารถกระตุ้นการงอกใหม่ของเส้นผมบริเวณศีรษะล้านได้ ภายใน 8 สัปดาห์ (2 เดือน) และยังปลอดภัยต่อผู้บริโภคโดยไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง นอกจากนี้ผู้ใช้มีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์และประสิทธิภาพในระดับที่ดี (คะแนนความพึงพอใจมากกว่า 80%)

ดังนั้นสารสกัดข้าวสังข์หยดซึ่งเป็นข้าวพื้นเมืองของไทยสามารถนำมาประยุกต์ใช้เป็นสารออกฤทธิ์ในการป้องกันผมร่วงได้ โดยองค์ความรู้และวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์ป้องกันผมร่วงดังกล่าวได้ยื่นจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

Visitors: 277,332