โรคผิวหนังอักเสบ

เผยแพร่เมื่อ 7 ก.พ. 2016

อัพเดทความรู้ใหม่ กับ รพ.มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ เรื่อง "โรคผิวหนังอักเสบ" 
โดย ศ.ดร.นพ.ธัมม์ทิวัตถ์ นรารัตน์วันชัย

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ
☎ 02-664-2295, 080-012-0198, 085,336-2009
Line: mfuhospitalbkk
Facebook: MFU Hospital

Cr. รายการ Health Society

Visitors: 190,142