สุขภาพดีกับยาจีน

พจ.เหมือนฝัน  จันทร์สำราญ

แพทย์จีน ประจำโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
โทร.02-664-2295          
มือถือ 080-8120198, 085-3362009
LINE ID : MFUHOSPITALBKK

ขอบคุณ รายการ Love & Care ช่อง 5 เวลา 9.10 น. – 9.45 น.

Visitors: 190,142