การดูดไขมันด้วยเครื่อง Power – Assisted

นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านผิวพรรณและความงาม

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร

โทร.02-664-2295               .

มือถือ 080-8120198, 085-3362009

LINE ID : MFUHOSPITALBKK

ขอบคุณ รายการ Love & Care  ช่อง 5  เวลา 9.10 น. – 9.45 น.

Visitors: 190,136