ติดต่อเรา

Home
วันและเวลาเปิดให้บริการ

วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 น. - 20.00 น.
วันเสาร์ - วันอาทิตย์ เวลา 9.00 น. - 17.00 น.

ผู้เข้ารับบริการกรุณาจองคิวนัดหมายล่วงหน้าที่ Line Official : @mfu-bkk

โทร 080-812-0198 , 085-336-2009
โทร.02-664-4360
มือถือ(1) 080-812-0198
มือถือ(2) 085-336-2009
Visitors: 253,479