วิเคราะห์สุขภาพด้วยเครื่อง Inbody

วิเคราะห์สุขภาพด้วยเครื่อง Inbody

ในปัจจุบันหลายคนหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การทำจิตใจไม่ให้เกิดความเครียด
และวิธีอื่นๆอีกสารพัดแม้ว่าเราจะดูจะหันมาใส่ใจสุขภาพมากขึ้น แต่เราไม่สามารถรู้เลยว่าภายในร่างกายของเรานั้นดูแลสุขภาพอย่างถูกวิธีหรือไม่ 

ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่สามารถรายงานและวิเคราะห์สุขภาพอย่างละเอียด ทำให้เราสามารถวางแผนการดูแลสุขภาพได้
เทคโนโลยีนี้เรียกว่า 
เครื่องวิเคราะห์สุขภาพ Inbody   2 คนน้ำหนักเท่ากัน แต่องค์ประกอบร่างกายไม่เหมือนกัน

เพราะอะไร 2 คนน้ำหนักเท่ากัน แต่องค์ประกอบร่างกายต่างกัน เนื่องจากบางคนอาจจะมีปริมาณไขมันมากกว่ากล้ามเนื้อ
หรือบางคนอาจมีปริมาณกล้ามเนื้อมากกว่าไขมัน ซึ่งทำให้สุขภาพของ 2 คนนี้ มีความแตกต่างกัน 

แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเรามีประมาณกล้ามเนื้อหรือไขมันอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมหรือเปล่า
จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการตรวจหาองค์ประกอบของร่างกายเพื่อวางแผนสุขภาพและการออกกำลังกาย
อย่างถูกต้อง

วิเคราะห์สุขภาพด้วยเครื่อง Inbody

หลักการของเครื่อง Inbody คือการอ่านค่าจากความต้านทานของกระแสไฟฟ้าต่อเซลล์ในร่างกาย 
โดยปกติไขมันและกล้ามเนื้อจะมีคุณสมบัติที่มีความต้านของกระแสไฟฟ้าต่างกัน โดยเครื่องจะนำมาวิเคราะห์เพื่อรายงานสัดส่วนของกล้ามเนื้อและไขมันต่อน้ำหนักว่าอยู่ในเกณฑ์เหมาะสมหรือไม่

เครื่อง Inbody บอกอะไรเราบ้าง

เครื่องวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย Inbody สามารถบอกค่าต่างๆดังต่อไปนี้

1.  บอกองค์ประกอบของร่างกาย

เครื่อง Inbody สามารถบอกองค์ประกอบสัดส่วนของไขมันและกล้ามเนื้อต่อน้ำหนัก โดยอ่านค่าจากการดูความยาวสั้นของแถบมวลกล้ามเนื้อเทียบกับแถบปริมาณไขมัน หากแถบกล้ามเนื้อยาวกว่าแถบไขมันแสดงว่า องค์ประกอบของร่างกายอยู่ในสัดส่วนที่ดี โดยอ่านจากการรายงานของเครื่อง

2.ช่วยวินิจฉัยโรคอ้วน

เครื่อง Inbody สามารถวินิจฉัยแนวโน้มของการเกิดโรคอ้วนได้ โดยอ่านค่าจากดัชนีมวลกาย 
โดยคำนวนตามสัดส่วนของความสูงและน้ำหนักตัว


3. บอกสัดส่วนของกล้ามเนื้อในร่างกาย

เครื่อง Inbody สามารถประเมินปริมาณกล้ามเนื้อของร่างกายและ
การกระจายของกล้ามเนื้อว่าอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่

4. บอกสัดส่วนของไขมันในร่างกาย

เครื่อง Inbody สามารถประเมินปริมาณไขมันของร่างกายและ
การกระจายของไขมันว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องควรระวังหรือไม่

5. สามารถวางแผนการออกกำลังกาย

เครื่อง Inbody สามารถบอกการเผาผลาญแคลลอรี่ของร่างกายได้
ทำให้สามารถวางแผนการรับประทานอาหารและการออกกำลังกายได้อย่างเหมาะสมต่อร่างกาย 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงกรุงเทพฯ เปิดให้บริการคลินิกเวชศาสตร์ชะลอวัย เพื่อปรึกษาปัญหาสุขภาพและวิธีดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ชะลอวัย โดยเปิดให้บริการตรวจสุขภาพและวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกาย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรู้วิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับร่างกาย

 
ติดต่อเรา

      

www.mfuhospitalbkk.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-664-4360

Visitors: 194,238