บรรเทาอาการปวดหัว ด้วยการฝังเข็ม

 
อธิบายอาการปวดหัวไว้หลายสาเหตุมีอะไรบ้างและมีวิธีการรักษาอย่างไร
วันนี้เรานำความรู้มาแชร์ให้รู้กันค่ะ
 
อาการปวดศีรษะมีกี่ประเภทเราสามารถแบ่งอาการปวดศีรษะ
เป็นทั้งหมด 2 ประเภท คือ
 
1.อาการปวดศีรษะแบบไม่ทราบสาเหตุเช่น ไมเกรน อาการปวดแบบตึงเครียด
อาการปวดแบบเป็นระลอก
 
2.อาการปวดศีระษะแบบทราบสาเหตุเช่น การเกิดเส้นเลือดแดงอักเสบ
การเกิดเลือดออกในสมอง ไซนัส อักเสบ ต้อหิน และความดันโลหิตสูง


 
สาเหตุของอาการปวดหัวในทางการแพทย์แผนจีน 

สาเหตุของอาการปวดหัวในทางการแพทย์
แผนจีนแบ่งออกได้ 2 ประเภท คือ

1. อาการปวดหัวเนื่องจากความผิดปกติภายในร่างกาย เกิดจากหยางตับเกิน
จากชี่คั่ง
เกิดอารมณ์โกรธสาเหตุเกิดจากสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ลม ความชื้น ความเย็น
 • อารมณ์แปรปวน
 • ความชื้นเป็นสาเหตุให้เกิดเสมหะ
 • การมีเลือดคั่งในร่างกาย เลือดไหลเวียนไม่สะดวก
 • เกิดจากชี่และเลือดพร่อง เกิดจากสารอาหารไม่เพียงพอ ความเครียด
.
2.อาการปวดหัวเนื่องจากปัจจัยภายนอกเกิดจากลมเข้ากระทำต่อเส้นลมปราณส่วน
บนของร่างกาย ทำให้ชี่และเลือดไหลเวียนไม่คล่อง
 

การรักษาอาการปวดหัวด้วยแพทย์แผนจีน
 
การรักษาอาการปวดหัวด้วยแพทย์แผนจีนนั้นสามารถรักษาได้ตามกลุ่มของอาการ หรือรักษา
ตามอาการปวดหัวที่หาสาเหตุไม่ได้และหาสาเหตุได้โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้

การรักษาตามกลุ่มของอาการ

1.การปวดศีระษะที่เกิดจากเสมหะอาการของการปวดชนิดนี้ จะปวดบริเวณ
หน้าผาก แน่นหน้าอก

การรักษา

สลายเสมหะ ทะลวงลมปราณ ระงับอาการปวดใช้จุดลมปราณตู ม่าย เส้นลมปราณเท้าหยาง
หมิงเป็นหลัก กระตุ้นเข็มแบบระบาย
 
2.การปวดศีรษะจากหยางตับ อาการของการปวดชนิดนี้ จะปวดด้านใดด้านหนึ่ง เวียนศีรษะ
หงุดหงิดง่ายอาการจะกำเริบเมื่อเครียด

การรักษา
จะทำการสงบตับ ดึงชี่กลับลงล่างดับลมคุมหยางใช้จุดฝังเข็มบนเส้นลมปราณ
เท้าเส้าหยาง เส้นอิน เจวี๋ยอินเป็นหลักกระตุ้นเข็มระบาย
 
การรักษาตามกลุ่มของอาการ

ที่ไม่ทราบสาเหตุของอาการปวดวิธีการรักษา เปิดทวารสมอง ทะลวงเส้นลมปราณ
โดยทำการฝังเข็มทุกวันจนกว่าอาการจะดีขึ้นจะสลับเป็นวันเว้นวัน จุดกว่าจะหาย หากมีอาการอีก
ค่อยกลับมารักษาใหม่เพราะไม่สามารถป้องกันให้กลับมาเป็นซ้ำใหม่ได้
 
การรักษาตามกลุ่มที่ทราบสาเหตุ
ของอาการปวด
 
1.การปวดศีรษะจากความดันโลหิตสูงสาเหตุของอาการปวดเกิดจากไฟตับกำเริบ
โมโหง่าย และภาวะหยางตับแกร่ง ซึ่งเริ่มต้นจากภาวะอินตับและไตพร่อง เมื่อผ่านไป
สักระยะจะกลายเป็นภาวะหยางตับมีมากขึ้นการรักษาอาจเลือกใช้จุดไกลก่อนโดยเลือก
ใช้จุดตามแนวเส้นลมปราณที่ผ่านบริเวณที่มีอาการปวดศีรษะแล้วจึงเพิ่มจุดใกล้
หากอาการไม่ทุเลา

การรักษาอาการปวดหัวโดยใช้หลักการแพทย์
 
แผนจีนนั้นถือเป็นทางเลือกหนี่งในการรักษาโดยเน้นทางด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
ที่มีความปลอดภัยระดับหนึ่ง
 
ข้อห้ามในการฝังเข็ม ไม่ควรทำการฝังเข็ม
ในผู้ป่วยต่อไปนี้
 
 • สตรีตั้งครรภ์
 • โรคมะเร็ง (ที่ยังไม่ได้รับการรักษา)
 • ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับระบบการแข็งตัวของเลือด
 • โรคที่ต้องการรักษาด้วยการผ่าตัดอย่างแน่นอน
 • โรคที่ยังไม่ทราบการวินิจฉัยแน่นอน
 • ผู้ป่วยโรคหัวใจที่ใส่เครื่องกระตุ้น
 • การเต้นหัวใจ (Pacemaker)
ติดต่อเรา

      

www.mfuhospitalbkk.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-664-4360

Visitors: 264,106