Therabeam UV 308 เครื่องฉายแสงเฉพาะจุดเพื่อผู้ป่วยโรคผิวหนัง

เครื่อง Therabeam UV308 คืออะไร

Therabeam UV308 คือเครื่องฉายแสง UV เพื่อรักษาผู้ป่วยโรคผิวหนัง เช่น มีอาการคันเรื้อรัง
สะเก็ดเงิน ภูมิแพ้ผิวหนัง ด่างขาว


โดยหลักการทำงานของเครื่อง จะใช้แสงที่มีความยาวคลื่นประมาณ 308 นาโนเมตร ซึ่งเป็น
คลื่นแสงที่มีความเข้มสูง เครื่อง Therabeam UV308 จะปล่อยแสงเพื่อปรับสภาพเซลล์เม็ด
เลือดขาวที่ผิดปกติและลดการหลั่งของสารต่างๆ ที่เป็นสาเหตุของอาการภูมิแพ้แสง UV จากเครื่อง Therabeam UV308 มีผลข้างเคียงหรือไม่
แม้ว่าเครื่อง Therabeam UV308 จะมีการปล่อยแสง UV แต่จะมี Excimer Filter ซึ่งทำหน้าที่
กรองแสง UV ที่เป็นอันตรายออกไป ทำให้คนไข้ที่เข้ารับการฉายแสงด้วยเครื่องดังกล่าว
แทบไม่มีอาการไหม้ของผิวหนังหรืออาการเจ็บปวดใดๆ จึงไม่ก่อให้เกิดผลข้างเคียง


เครื่อง Therabeam UV308 รักษาโรคผิวหนังอะไรบ้าง
เครื่อง Therabeam UV308 สามารถรักษาโรคผิวหนังดังต่อไปนี้

 • โรคด่างขาว
 • โรคสะเก็ดเงิน
 • โรคผมร่วงเป็นหย่อมๆ
 • โรคผื่นแพ้ผิวหนัง
 • โรคตุ่มแข็งที่เกิดจากการเกาซ้ำๆ


ข้อห้ามสำหรับการรักษาด้วยเครื่องฉายแสง Therabeam UV 308

 • ผู้ทำการรักษาต้องไม่เป็นผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนังหรือเนื้องอก
 • ต้องไม่เคยได้รับการฉายแสงเพื่อรักษาโรคมะเร็ง
 • ผู้ที่มีภาวะผิวแห้ง
 • ผู้ที่มีประวัติผิวไวต่อแสง ผิวเผือก
 • ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 10 ปี ทั้งนี้ต้องอยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 • ผู้ที่รับประทานยากดภูมิหรือผู้ที่ไม่สามารถรักษาด้วยเครื่องฉายแสง UV
 • ผู้ป่วยที่เป็นต้อ หรือกลุ่มพวกที่เป็นโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง
 • ผู้ที่อยู่ในระยะพักฟื้น
 • ผิวที่มีความผิดปกติบริเวณผิวหนังที่จะทำการรักษา
 • ผู้ที่เจ็บป่วยที่ไม่สามารถระบุสาเหตุได้
 • ผู้ที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษา

.
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเปิดให้บริการเครื่องฉายแสง Therabeam UV 308
สำหรับผู้ป่วยที่มีอาการเกี่ยวกับโรคผิวหนัง โดยเปิดให้บริการทุกวัน เบื้องต้นควรเข้า
มาปรึกษาแพทย์เพื่อสอบถามประวัติเพื่อทำการวินิจฉัยและหาวิธีรักษาที่เหมาะสมที่สุด

ติดต่อเรา

      

www.mfuhospitalbkk.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-664-4360

Visitors: 194,237