โรคออฟฟิศ ซินโดรม รักษาได้ด้วยแพทย์แผนจีน

โรคออฟฟิศ ซินโดรม คืออะไร

อาการออฟฟิศซินโดรม เป็นการอาการปวด
ในกลุ่มของกล้ามเนื้อ
และผังผืดเกิดจากการ
ใช้กล้ามเนื้อในรูปแบบเดิมๆซ้ำเป็นเวลานานๆ
เช่น การนั่งทำงานอยู่หน้าจอคอมเป็น
เวลานานๆ โดยไม่เปลี่ยนอิริยาบท
 

อาการของโรค
ออฟฟิศ ซินโดรม

รักษาโรคออฟฟิศ ซินโดรมด้วยแพทย์แผนจีน

ารรักษาโรครออฟฟิศ ซินโดรมส่วนใหญ่จะใช้
วิธีการรักษาด้วยวิธีธรรมชาติ ซึ่งอาการปวด
ที่มาจากโรคออฟฟิศ ซินโดรมนั้น เกิดจากการ
ที่
เลือดลมไหลเดิมไม่สะดวก ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้
วิธี
การฝังเข็มฝังไปตามจุดต่างในร่างกายเพื่อ
กระตุ้นให้เลือดไหลเวียนเป็นปกติ โดยที่อาการ
ปวดนั้น
จะค่อยลดลงตามลำดับทั้งนี้ควร
เข้าการปรึกษาเบื้องต้นเพื่อสอบถามอาการ
เพื่อการวินิจฉัยเพื่อหาวิธีการรักษาที่
เหมาะสมที่สุด

 

แพ็กเกจ

ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่

โทร. 02-664-4360

ติดต่อเรา

      

www.mfuhospitalbkk.com

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพมหานคร
38/11-13 อาคารอโศกเพลส ถนนอโศก สุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ 10110 โทร.02-664-4360

Visitors: 167,932