ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการการดูดไขมันแบบอัลตร้าโซนิค รุ่น 2

บรรยายกาศการอบรมคอร์ส Ultrasonic Assisted Lipolysis (Hands on) รุ่น 2
ในวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2565
โดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯVisitors: 190,142