ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการมุมมองใหม่ของโบทูลินั่ม ท็อกซิน รุ่น 2

บรรยายกาศการอบรมคอร์ส New Look into Botulinum Toxin and Intradermal Injection (Hands on) รุ่น 2

ในวันที่ 1 มีนาคม 2565

โดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯ


Visitors: 190,136