ประมวลภาพ การอบรมเชิงปฏิบัติการมุมมองใหม่ของโบทูลินั่ม ท็อกซินและการฉีดฟิลเลอร์ รุ่น 2

บรรยายกาศการอบรมคอร์ส New Look into Botulinum Toxin and Filler Injection (Hands on) รุ่น 2
หัวข้อ Botulinum Toxin วันที่ 21 มีนาคม 2565
หัวข้อ Filler Injection วันที่ 22 มีนาคม 2565
โดย นพ.ไพศาล รัมณีย์ธร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเทพฯVisitors: 190,136